Lancair Legacy  
     
 
  LancAIR Legacy  310 Hk över 500 Km/tim  =  276 Miles/hour  
 
  Ladda ner denna trevliga lilla
  bok om det fantastiska planet 
  LancAIR Legacy.

  eBoken är bara 6 sidor och är   
  1.3 Mbite i storlek cirka 30 sek  
  med bredband. 
 
 
     
GSM Garmin
 
 
 Syrgas
 
 
 

 

 
  sista raden po denna sidan